+49 (0) 421 9600-10

Số hóa

Số hóa tương lai Bremen

Cách mạng số hóa đang trở thành yếu tố cạnh tranh chính của các công ty và nhanh chóng xâm nhập đến từng ngách của các ngành công nghiệp cũng như kinh doanh. Công nghiệp 4.0 thể hiện việc số hóa qui trình công nghiệp, ĩnh vực bán lẻ hay nhiều ngành kinh doanh khác. Mạng lưới Bremeninvest’s 4.0 mang các công ty đến với những viện nghiên cứu trong vùng, đồng thời thúc đẩy cách mạng số hóa. Chúng tôi giúp vận hành các ý tưởng số sáng tạo, tối ưu hóa quá trình, xây dựng các mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh công nghệ. Giúp các công ty chuyển đổi cấu trúc theo hướng phục vụ tốt các xu hướng mới trong thực tế, đồng thời tạo ra những công nghệ mới như in 3D hay sản xuất vật liệu bồi đắp.

Chúng tôi giúp các công ty chuyển đổi số hóa

Trong vai trò hỗ trợ số hóa và công nghiệp 4.0, chúng tôi giúp việc hình thành các mạng lưới, các chương trình R&D hay tài trợ dịch vụ tư vấn. Hiện có các gói tài chính hay đầu tư vốn toàn diện được thiết kế giúp các doanh nghiệp thực hiện những bước cần thiết để lớn mạnh trên thị trường. Đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi giúp các tổ chức có thể tìm đúng đối tác để thực hiện từng chiến lược số hóa riêng.

Những cải tiến thường chú trọng vào hạ tầng, phát triển các mô hình kinh doanh mới, và cách thức tái cấu trúc công ty để đáp ứng các công nghệ mới, sự thay đổi nhanh chóng của thị trường hay giúp chuyển đổi qui tắc ứng xử.

Công nghiệp 4.0 tại Bremen

Những cụm từ phổ biến như hệ thống IoT, dữ liệu lớn hay phi vật lý mô tả cách mạng số hóa đang thay đổi cách thức hoạt động kinh doanh. Trang website Công nghiệp 4.0 tại Bremen giúp định hình sự chuyển đổi, nêu bật các dự án, hình thức phát triển hay cơ hội thành công trong bối cảnh của ngành công nghiệp tương lai.

Learn more