+49 (0) 421 9600-10

Công nghiệp 4.0 tại Bremen

Số hóa qui trình công nghiệp

Công nghiệp 4.0 hay số hóa qui trình công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, chính phủ và các địa Phương. Plattform i40 là một website do chính phủ liên bang triển khai nhằm thu hút các bên liên quan trong công cuộc cách mạng số hóa và hướng đến các vấn đề mang tính quốc gia. Là một trong 10 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước Đức, Bremen luôn đi đầu xu hướng này. Bằng việc kết hợp các công ty công nghiệp sáng tạo, mạnh trong lĩnh vực IT, các viện khoa học đang thực hiện các nghiên cứu nền tảng và dự án khởi phát các ứng dụng thực tế, thành phố đang đưa Công nghiệp 4.0 tiến lên phía trước.

Bremeninvest thúc đẩy công nghiệp 4.0

Một trong những ưu tiên chính của Bremeninvest là khiến cho các công ty có trụ sở tại Bremen cạnh tranh hơn và tiếp cận được với những doanh nghiệp chủ chốt trong cách mạng kỹ thuật số. Trong bối cảnh của ngành công nghiệp 4.0, Bremenivest sẽ:

  • Tư vấn cho các công ty về các chủ đề như tối ưu hóa quy trình, bảo mật  công nghệ thông tin, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và chuyển đổi tổ chức
  • Tổ chức hội thảo đổi mới và roadshows
  • Môi giới tài trợ cho các dự án R & D liên quan đến số hóa
  • Kết nối những doanh nghiệp chủ chốt trong ngành, nghiên cứu và hiệp hội

Liên hệ với chúng tôi - chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn lời khuyên và hỗ trợ và giúp bạn liên lạc với những người dẫn đạo cuộc cách mạng kỹ thuật số.