+49 (0) 421 9600-10

Kinh tế hàng hải và Logistics

Kinh tế hàng hải và logistics: Hai ngành truyền thống có tương lai rộng mở ở Bremen

EFRE Logo EN 360px Breite

Nhờ vị trí địa lý, kinh tế và văn hóa, Bremen luôn có sự kết nối mật thiết với đại dương. Nằm trên con sông Weser và vùng Biển Bắc, với lịch sử liên minh thương mại Hanseatic hùng mạnh, Bremen trở thành một trong những nơi quan trọng nhất nước Đức và trên thế giới về kinh tế hàng hải. Thương cảng container lớn thứ Tư ở châu Âu (lớn thứ Hai nước Đức) này tiếp nhận một khối lượng hàng hóa khổng lồ giao dịch và vận chuyển, với hơn 40,000 người làm việc tại 1,300 công ty ở Bremen và Bremerhaven.

Ngành hàng hải chiếm hơn 30% kinh tế Bremen, là trụ cột của kinh tế bang cũng như của nước Đức và Châu Âu. Cảng Bremen là đầu mối quan trọng cho thương mại xuyên lục địa và thúc đẩy mạnh sự phát triển của ngành hàng hải.

Maritime industry in Bremen

Click here to download content from youtube.com. Please read our privacy policy.

Cụm hàng hải Bắc nước Đức – Liên hệ từ Bremen

Trở lại
Xem thêm
%3E

Năm bang miền Bắc nước Đức – Một cụm hàng hải

Cụm hàng hải miền Bắc nước Đức (Maritimes Cluster Norddeutschland, MCN) là mạng lưới hàng hải duy nhất tập hợp những đối tác vững mạnh cùng với hơn 250 thành viên từ lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu. Cụm có khả năng cung cấp chuyên gia về hàng hải, chuyên sâu trong từng bước của chuỗi giá trị kinh doanh.

Foto Andreas Born

Andreas Born

Ministry of Economic Affairs, Labour and Ports

Maritimes Cluster Norddeutschland and Industry 4.0

T +49 (0) 421 361-32171

!ed.nemerb.haw[AT]nrob.saerdna

Cấu phần của ngành kinh tế hàng hải

Trở lại
Xem thêm
%3E
  • An ninh hàng hải dân sự: thúc đẩy đổi mới và phát triển những thị trường mới
  • Vận chuyển bền vững: thúc đẩy mạng lưới đổi mới và những giải pháp bền vững trong kinh tế hàng hải
  • Đóng tàu và ngành phụ trợ: đổi mới ngành công nghiệp đóng tàu với hơn 250 viện và công ty liên quan.
  • Khoa học biển: hỗ trợ chuyển giao kiến thức giữa các viện và doanh nghiệp
  • Công nghệ hàng hải/biển: hỗ trợ các công ty vốn hóa các cơ hội trên thị trường
  • Cụm hàng hải miền Bắc nước Đức – qui tụ các chuyên gia hàng hải từ năm bang duyên hải của Đức

Nhiều cơ quan nghiên cứu, viện và mạng lưới đóng vai trò hỗ trợ cho ngành kinh tế hàng hải và tạo thành một cụm đổi mới có tính độc đáo.

Logistics hàng đầu thế giới

Trở lại
Xem thêm
%3E

Một ngành kinh tế quan trọng của Bremen là Logistics. Cảng Bremen có 1,486 ha dành cho hoạt động logistics. Khu hạ tầng này vô cùng lý tưởng cho các công ty kinh doanh trong vùng. Năm trung tâm Logistics theo các lĩnh vực chuyên biệt và hơn 1,300 công ty với 20,000 nhân lực bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa luôn xuyên suốt từ A tới B.

Trung tâm phân phối hàng số 1 của nước Đức

Trở lại
Xem thêm
%3E

Các cơ sở sản xuất nằm cận kề các cảng, hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí địa lý và năng lực logistics là những lợi thế chính của Bremen, biến nơi này trở thành một trong những trung tâm vận chuyển và chuyên chở hàng hàng đầu thế giới. Ngoài việc là trung tâm phân phối hàng lớn nhất nước Đức và lớn thứ Hai ở Châu Âu, Bremen còn kiêm luôn vị trí kho hàng lớn nhất châu Âu.