+49 (0) 421 9600-10

Hướng dẫn và liên hệ

Cách tìm cơ quan chúng tôi

Bremeninvest
c/o WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Ansgaritorstraße 11
28195 Bremen / Germany
T +49 (0) 421 9600-10

Nếu bạn đi xe hơi

Bãi đỗ xe nhiều tầng nằm tại toàn nhà "BREPARKhaus am Brill" trên đường Ansgaritorstraße (theo bảng chỉ dẫn)

Bản đồ

Bản đồ và chỉ đẫn lộ trình

Lộ trình Google Maps