+49 (0) 421 9600-10

Hướng dẫn và liên hệ

Cách tìm cơ quan chúng tôi

Văn phòng đặt tại tòa nhà Kontorhaus am Markt hướng thẳng ra chợ Bremen, địa chỉ là:

Bremeninvest
c/o WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Kontorhaus am Markt
Langenstraße 2-4 (Entrance Stintbrücke 1)
28195 Bremen / Germany
T +49 (0) 421 9600-10

Nếu bạn đi xe hơi

Bãi đỗ xe nhiều tầng nằm tại toàn nhà Pressehaus trên đường Langenstraße (theo bảng chỉ dẫn)

Bản đồ

Bản đồ và chỉ đẫn lộ trình

Lộ trình Google Maps