+49 (0) 421 9600-10

Năng lượng gió

Năng lượng và điện gió là thế mạnh kinh tế tương lai của Bremen

Bremen giữ vai trò chủ chốt và tiên phong trong áp dụng năng lượng gió

Những tuốc bin gió và công viên gió được thiết kế và xây dựng tại Bremen từ năm 1990. Năng lượng gió hiện là một ngành hấp dẫn và nhiều tiềm năng trong tương lai. Nhiều công ty công nghiệp tiên phong đã xây dựng cơ sở và thành lập một mạng lưới bao trùm toàn bộ các bước của chuỗi giá trị.

Đến nay, hơn 80 công ty và viện nghiên cứu với hơn 3,000 nhân sự làm việc trong ngành; trong số đó có 1,500 người đang vận hành các trạm diện gió ngoài khơi Bremen và Bremerhaven; hình thành một mạng lưới tổng thể vững chắc hỗ trợ tối đa cho các dự án năng lượng gió trong đất liền và ngoài khơi.

Tại Đức, điện gió đang chiếm 23% tổng lượng điện tiêu thụ toàn quốc, và tỷ lệ này hiện đang tăng lên trong tương lai.

Windenergy in Bremen chart

Các trạm gió ngoài khơi

Tại những vùng biển có gió thổi mạnh, năng lượng gió là nguồn chính thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Với vị trí vùng duyên hải, Bremerhaven là trung tâm then chốt sản suất, lắp đặt và bảo trì những tuốc bin ngoài khơi nước Đức. Senvion và Adwen là nơi sản xuất chủ đạo của ngành tại thành phố, giúp Bremerhaven giữ vững vai trò hàng đầu trong ngành năng lượng gió từ 10 năm qua.

Mạng lưới độc đáo tại Bremen

Các viện và công ty nghiên cứu, phát triển, sản xuất, dịch vụ bảo trì ở Bremen và Bremerhaven bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của ngành năng lượng gió:

  • Viện nghiên cứu Fraunhofer về Năng lượng gió và Công nghệ hệ thống năng lượng
  • Trung tâm nghiên cứu năng lượng gió ForWind
  • Phòng thí nghiệm kiểm tra vỏ động học DyNaLab kiểm tra toàn bộ vỏ ngoài tuốc bin gió
  • Trung tâm lưỡi Rotor kiểm tra sức bền của lưỡi rotor có kích thước lên đến 90m
  • Trung tâm nghiên cứu tuốc bin gió của Đại học Bremen
  • Phòng thí nghiệm đo lường công suất hệ thống khởi động tại Đại học Bremen

Xem thêm events calendar để cập nhật lịch các sự kiện và hội chợ kinh doanh về ngành năng lượng gió  to find out about events and trade fairs on the subject of wind energy.

Cơ quang năng lượng gió WAB tại Bremen hỗ trợ hợp tác và trao đổi kiến thức giữ hơn 250 thành viên của tổ chức. Là mạng lưới hàng đầu qui tụ các công ty năng lượng vùng Tây Bắc và cơ quan thông tin của ngành điện gió ngoài khơi nước Đức.