+49 (0) 421 9600-10

Công nghiệp hàng không và không gian

Công nghiệp hàng không vũ trụ ở Bremen, miền Bắc nước Đức

EFRE Logo EN 360px Breite


Với hơn 140 công ty và 20 viện nghiên cứu công nghiệp hàng không và vũ trụ,   tuyển dụng khoảng 12,000 lao động, doanh số hơn 4 tỷ Euro hàng năm. Bremen đang có mật độ lao động trong ngành hàng không cao nhất ở Đức.

Đứng đầu ngành là Tập đoàn Airbus, Rheinmetall Defence Electronics, OHB và các hãnh cung cấp của họ. Thành công này chủ yếu nhờ vào lực lượng lao động có kỹ năng tốt do các trung tâm nghiên cứu, giáo dục và đào tạo cung cấp.

Lực lượng lao động, có kỹ năng cao, định hướng cho tương lai, là đặc trưng của ngành công nghiệp không gian và hàng không; đồng thời những nghiên cứu đột phá tại Bremen trong khoa học vật liệu, công nghệ chế tạo, nghiên cứu và hệ thống không gian, điều khiển học, sinh kỹ thuật, robot, v.v giúp ngành phát triển bền vững. Sản phẩm chủ yếu từ Bremen là cánh máy bay Airbus, phần thân của hệ thống tên lửa đẩy Ariane, hay hệ thống vệ tinh định vị GALILEO.