+49 (0) 421 9600-10

Bremen điểm hẹn đầu tư

Thành phố của sự thành công

Bang Bremen tuy nhỏ, nhưng bù lại là khả năng đổi mới, thế mạnh thương mại và tinh thần doanh nhân. Thành phố hiện đại này có bề dày chuyên môn, và vai trò toàn cầu trong ngành kinh tế hàng hải/logistics, năng lượng gió, ô tô và hàng không. Rất nhiều các viện nghiên cứu uy tín đặt trụ sở tại Bremen, giúp cho những ý tưởng và giải pháp mới được áp dụng vào hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây liệt kê các ngành công nghiệp then chốt và thông tin liên hệ.

Recommended Editorial Content
If you click on "Youtube activation", the content will be loaded from Youtube and your data will be transmitted to Youtube. The service provider is located in the USA. There is no adequate level of data protection for the USA. If you do not want data to be transmitted, please do not click the button. Further information can be found in our data protection information.
Leider ist beim laden des externen Inhalts etwas schiefgelaufen.

More on this in our privacy policy.