+49 (0) 421 9600-10

Bremen Tarihçesi

1.200 yıllık geçmişi olan liman şehrinin tarihi zenginliği, bir zamanlar burada yaşayanlara bolluk sağlayan eski ticaret yollarına dayanmaktadır. 787’de Şarlman, bu şehri piskoposluğun ruhani merkezi olarak adlandırdığında Bremen yazılı tarihe girmiştir. 847’de Bremen başpsikoposluk hâline gelmiştir ve 11. yüzyılda altın çağını yaşamıştır. 1358’de, Kuzey Avrupa sahili kıyısında ticari anlaşmalar yapan ve bunun devamlılığını sağlayan ticaret şehirlerinin iktisadi ittifakı olan Hansa Birliği’ne girmiştir ve 1646’da özgür imparatorluk şehri konumuna gelmiştir.

Bremerhaven, 1827’de kurulmuştur ve Kuzey Denizi kıyısında, Bremen’den 58 km uzaklıkta Weser Nehri’nin denize döküldüğü yerde bulunmaktadır. Bugün Bremerhaven, Kuzey Deniz kıyısının en büyük şehri ve Avrupa’nın en önemli ihracat-ithalat limanlarından birisidir.

İkinci Dünya Savaşı’nda meydana gelen büyük hasarlara rağmen, Bremen’in eski iç bölgelerinin bir kısmı yıkılmamıştır, bir kısmı da tekrar restore edilerek eski hâline kavuşmuştur.